Toate ofertele Oportunitati Case/Vile Apartamente Birouri Terenuri Oferte Speciale
Oferte Speciale
Cautare dupa ID

Planul Urbanistic
  • Planul Urbanistic General - P.U.G.  reprezinta planul in care se evidentiaza zonificarea functionala a orasului si  axele principale de circulatie. Acesta cuprinde documentatia pe baza careia se elibereaza certificatele de urbanism si autorizatia de construire in teritoriul unei localitati.
  • Planul Urbanistic Zonal - P.U.Z. este planul in care se detaliaza zone determinate din Planul Urbanistic General, cuprinzand suprafete de cateva hectare.
  • Planul Urbanistic de Detaliu - P.U.D. stabileste conditiile de amplasare si executare pe un anumit teren a uneia sau mai multe constructii cu destinatie precizata. Organele de avizare solicita un Plan Urbanistic de Detaliu, fara a mai fi necesara intocmirea P.U.Z. de regula, pentru terenurile individuale de dimensiuni mici si medii, intrucit aria de acoperire a unui P.U.Z. este prea mare si scara la care este redactat proiectul nu permite realizarea detaliilor. 
    *P.U.D. constituie suportul tehnic si legal al conditiilor cuprinse in Certificatul de Urbanism, care sta la baza obtinerii Autorizatiei de Construire a Certificatului de Urbanism.
inapoi