Toate ofertele Oportunitati Case/Vile Apartamente Birouri Terenuri Oferte Speciale
Oferte Speciale
Cautare dupa ID

Certificatul de Urbanism

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie îndeplinite în functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzând avizele si acordurile legale, necesare în vederea autorizarii.

Certificatul de urbanism se emite de autoritatile abilitate sa autorizeze lucrarile de constructii, si se elibereaza solicitantului în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrarii cererii, mentionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Certificatul de urbanism se semneaza de catre presedintele consiliului judetean sau de primar, dupa caz, de secretar si de arhitectul-sef sau de catre persoana cu responsabilitate în domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea emiterii acestuia revenind semnatarilor, potrivit atributiilor stabilite conform legii.
În vederea eliberarii certificatului de urbanism solicitantul - orice persoana fizica sau juridica interesata se va adresa autoritatilor cu o cerere care va cuprinde atât elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism, cât si elementele care definesc scopul solicitarii.

Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.

Certificatul de urbanism se emite, potrivit legii, si în vederea concesionarii de terenuri, a adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice în faza "Studiu de fezabilitate" si pentru cereri în justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci când operatiunile respective au ca obiect împarteli ori comasari de parcele solicitate în scopul realizarii de lucrari de constructii, precum si constituirea unei servituti de trecere cu privire la un imobil. Operatiunile juridice mentionate se efectueaza numai în baza certificatului de urbanism, iar nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza cu nulitatea actului.

Certificatul de Urbanism indica solutiile concrete si precise de construire a unui teren individual si de aceea solicitand un CU poate fi necesara intocmirea unui PUZ in urmatoarele situatii:

 • cand terenul este extravilan si trebuie introdus in intravilan;
 • daca nu exista un PUZ efectuat si avizat anterior, iar nivelul de sistematizare existent al zonei     impune efectuarea acestui studiu;
 • daca din motive intemeiate se intentioneaza modificarea prevederilor unui PUZ existent si aprobat.

  PUD este solicitat in urmatoarele situatii:
 • daca amplasamentul in cauza nu intra in zona de cuprindere a unui PUD deja aprobat;
 • daca regulamentul de urbanism si regulile generale stabilite de PUZ nu sunt suficiente pentru a defini  conditiile de construire;
 • daca se intentioneaza modificarea prevederilor unui PUD existent si aprobat.

  Solicitantul unui CU este obligat sa comande proiecte de urbanism necesare organelor de avizare, pe cheltuiala sa, insa beneficiarul acestor proiecte (PUZ, PUD) este administratia locala, indiferent de cine plateste intocmirea acestora.
  Odata aprobate, acestea fac obiectul unor decizii si nu vor putea fi modificate decat prin alte proiecte echivalente.
  Un teren nu poate fi construit decat in conformitate cu planul de urbanism aprobat, indiferent de cate ori acesta este vandut.
  Preexistenta unui PUD pentru un teren care se doreste a fi achizitionat nu este neaparat un avantaj, mai ales daca tematica initiala difera de utilizarea dorita a terenului. Existenta acestor planuri ofera insa o certitudine asupra conditiilor de construire si a randamentului terenului. Documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism se fundamenteaza pe studii si cercetari. 
  Avizele necesare aprobarii documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism se emit de catre organele administratiei publice centrale sau de autoritatile administratiei publice locale. Dupa intocmirea lor de catre institutiile autorizate, acestea sunt depuse la autoritatile competente in vederea avizarii, care trebuie sa se pronunte intr-un termen dat.
  Avizul necomunicat la termenul stabilit de maxim 30 zile, se considera favorabil.

 

          Modificarea documentatiilor de urbanism:

Documentatiile de urbanism sunt reexaminate periodic pentru a fi adaptate noilor conditii   economice, sociale si tehnice.
Autorizarea executarii constructiilor se face insa numai in anumite conditii, respectiv:

 • procentul de ocupare a terenurilor de catre constructia ce urmeaza a fi edificata sa nu depaseasca limita maxima stabilita;
  a) in zonele centrale - 80%
  b) in zonele comerciale - 85%
  c) in zonele mixte - 70%
  d) in zonele rezidentiale, respectiv:
  - exclusiv rezidentiale cu locuinte P, P+1, P+2 - 35%
  - rezidentiale cu mai mult de 3 niveluri - 20%
  - predominant rezidentiale - 40%
 • conditii de orientare fata de punctele cardinale, de drumurile publice, caile navigabile;
 • asigurarea acceselor obligatorii (carosabile, pietonale); - de racordare la retelele publice; 
 • privind forma si dimensiunile terenului si ale constructiilor: inaltimea constructiilor, aspectul exterior al acestora etc.


inapoi